Plik .htaccess

Plik .htaccess jest domyślnym plikiem, za pomocą którego można zmieniać ustawienia serwera Apache dla katalogów. Mechanizm .htaccess jest zazwyczaj domyślnie włączony na serwerze.

Z reguły plik .htaccess umieszczany jest w głównym katalogu, można także utworzyć go w każdym innym katalogu. Zapisy zawarte w tym pliku funkcjonują dla danego katalogu oraz wszystkich podkatalogów w nim się znajdujących.

przydatny przy wszelkiego rodzaju przekierowaniach, tworzeniu komunikatów błędów i zmiany sposobu dostępu do naszej strony. Przy każdorazowym odświeżeniu plik ten jest ponownie wczytywany, w związku z tym każda zmiana jest od razu widoczna.

Jeśli pewność, że na serwerze jest włączona możliwość zmiany ustawień za pomocą pliku, należy go stworzyć.  Plik .htaccess powinien mieć uprawnienia 644. Pozwoli to na dostęp do pliku przez serwer, ale uniemożliwi jego zmianę z poziomu przeglądarki.

czytaj więcej