Bity, bajty, kilobajty, megabajty, terabajty.

Ilość danych w informatyce mierzy się za pomocą dwóch jednostek podstawowych: bitów i bajtów.
Bit to podstawowa jednostka, może przyjmować wartość 0 lub 1. Zbyt wygodne to nie jest. Dlatego też postanowiono zgrupować bity w porcje po 8 i takiej porcji nadano nazwę bajt.
Pozwala to na zapis jednej z 256 wartości. W ten sposób można zakodować wszystkie litery alfabetu i kilkadziesiąt znaków dodatkowych typu: @#$%

czytaj więcej